Nákup všech zařízení, která zde nabízíme, můžete financovat výhodným úvěrem. Více info zde.
Dodavatel zrací, mrazící, chladící, pečící
a chytré multifunkční gastro techniky
Poptávky a objednávky:
Karel Svoboda, obchodní ředitel
Mobil: 777 99 11 66
Facebook Gastronox

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Společnost GASTRONOX, s.r.o. jako správce Vašich osobních údajů tímto informuje o Zásadách ochrany osobních údajů v souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o chraně osobních údajů.

Zásady mohou být upravovány a doplňovány.

Totožnost správce: GASTRONOX, s.r.o. se sídlem S. K. neumanna 726/12, 500 02 Hradec Králové, IČO: 077 61 830, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 43092 (dále jen "Společnost").

Kontaktní údaje správce: S. K. neumanna 726/12, 500 02 Hradec Králové

Osobní údaje subjektu, které jsou shromažďovány a zpracovávány

Identifikační základní údaje - jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ.

Doplňující kontaktní údaje pro elektronickou a telefonní komunikaci - e-mailová adresa, telefonní číslo, fax.

Platební údaje - údaje sloužící k provádění plateb - číslo bankovního účtu.

Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami:

 • Zásada zákonitosti, korektnosti a transparentnosti
 • Zásada účelového omezení - shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údae pouze pro určitě, legitimní účely.
 • Zásada minimalizace údajů - zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování nezbytný, přiměřený a odpovídající.
 • Zásada přesnosti - zpracovávané osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby jsou aktualizovány.
 • Zásada omezení uložení - Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme pouze po dobu, která je nezbytná pro zajištění účelu a po dobu, která je stanovena příslušnými právními předpisy.
 • Zásada integrity a důvěrnosti - Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodným poškozením, zničením či ztrátou.
 • Zásada odpovědnosti - neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování.

Zpracování osobních údajů

1. Zdroje zpracování osobních údajů

 • Osobní - Vaše osobní jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb za účely vyřízení Vaší objednávky.
 • Veřejné zdroje - internet, veřejně dostupné seznamy, registry, rejstříky.
 • Cookies - Vaše osobní údaje jsou získávány v souvislosti s Vaší aktivitou na našich webových stránkách, více informací na: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs. Ochranu Vašich dat lze docílit i Vaším přednastavením webového vyhledávače.

2. Právní důvody a účely zpracování osobních údajů

 • Právní důvody plnění smlouvy - smluvní agenda - osobní údaje zpracováváme za účelem uzavírání smluvních vztahů mezi Vámi a Společností, jejich změn a ukončování, a vyřízení Vaší objednávky: odeslání zboží, fakturace, vyřízení reklamace, provedení platby, vedení evidence. Nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, jméno firmy, IČ, DIČ, dodací a fakturační adresa, telefon, e-mailová adresa. Osobní údaje takto získané jsou uchovávány po dobu, která vyplývá ze zákona o DPH.
 • Právní důvod oprávněného zájmu správce - Vaše osobní údaje, pokud jste již v minulost využili našich služeb, zpracováváme k marketingovým účelům, za účelem propagace našich výrobků a služeb, tedy zasílání aktuálních nabídek zboží z nabídky e-shopu Společnosti. Nezbytné osobní údaje: jméno, příjmení, jméno firmy, telefon, e-mailová adresa. Osobní údaje takto získané jsou uchovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejvýše však 3 roky po jejím ukončení. V případě, že si nepřejete dostávat obchodní sdělení, lze se odhlásit v rámci tohoto sdělení nebo zasláním e-mailu na adresu info@gastronox.cz. Pokud využijete on-line chat, Vaše údaje dále nezpracováváme.
 • Právní důvod plnění právní povinnosti, kterou vyžadují příslušné právní předpisy - zpracování osobních údajů pro účely daňové a účetní agendy či v rámci archivace.
 • Právní důvod zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu - Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas poskytnete. Váš souhlas zpracováváme v případě cookies, které využíváme pro zajištění funkčnosti našich webových stránek. O této skutečnosti jste informování při vstupu na web. Cookies jsou drobné textové informace uložené v prohlížeči. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Bližší informace naleznete na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

3. Předání osobních údajů

 • Vaše osobní údaje jsou využívány pro vnitřní potřebu Společnosti.
 • V souvislosti se shora uvedenými účely Společnost jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jako poskytuje sama Společnost. Údaje tak mohou být předány dodvatelům zajišťujícím pro Společnost služby spočívající v zajištění přepravy a doručování zboží, platebního styku, softwarových a cloudových služeb, účetních, daňových a právních služeb.
 • Společnost předává osobní údaje státních orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a pokud je to nezbytné pro ochranu práv Společnosti.

4. Doba uložení osobních údajů

 • Společnost zpracovává a ukládá Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná v závislosti na účelu zpracování těchto údajů.
 • V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, zejména daňovými a účetními předpisy.

5. Práva subjektu související se zpracováním osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme.
 • Právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci.
 • Právo na opravu poskytovaných osobních údajů, pokud jsou nesprávné či neúplné.
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro další zpracování; pokud jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; pokud byly zpracovávány nezákonně nebo musejí být vymazány dle právních předpisů.
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo podat námitky proti zpracování údajů v případě, že je zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo pro účely našich oprávněných zájmů. Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce formou písemného podání přes Českoku poštu a.s. nebo osobně na adrese Společnosti; v případě již uděleného souhlasu e-mailem na adresu: info@gastronox.cz.

Statistická data

Při využívání našich webových stránek jsou shromažďovány statistické údaje. K tomu je využívána technologie společnosti Google - Google Analytics. Tato služba umožňuje analýzu našeho webu. Naše společnost má přístup pouze k anonymním statistikám bez unikátního identifikátoru. Ke zlepšení funkčnosti webových stránek jsou využívány cookies.

Bezpečnost osobních údajů

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dbáme na bezpečnost Vašich údajů a klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, či jiným zneužitím.

Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 1. ledna 2019.

 
Kontakty
GASTRONOX s.r.o.
S. K. Neumanna 756
500 02 Hradec Králové
IČO: 077 61 830
DIČ: CZ07761830
Kontakty
Karel Svoboda, obchodní ředitel
M: 777 99 11 66
E: svoboda@gastronox.cz
Kontakty
Slávek Hamaďák, jednatel
M: 604 948 329
E: gastronoxsro@gmail.com
Kontakty
Milan Živec, obchodní zástupce
pro Prahu a Střední Čechy
M.: 607 018 769
E: zivec@gastronox.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.